علی اسلامی:
واقعا کار تمیزی شده ... نورپردازی عالیه ... کف هم خیلی خوب در اومده ... موفق باشی ،