فرزاد میر:
سلام کار عالی شده فقط با تکسچر کف زیاد جور نیستم موفق باشی