سید رضا طیبی:
فضاسازی و ترکیب رنگ خیلی خوبه. جای کاراکتر و مردم کوچه و بازار خالیه اما ساختمان ها و چیدمانشون جذابه. بافت و تکسچر ساختمون ها هم واقعا عالیه. دستتون درد نکنه