مجتبی شعبانی:
خیلی عالی، چیزی کم نداره ولی چرا حالا که زحمت می کشید روی بناهای ایرانی کار نمیکنید. علتش چیه؟ آثار تاریخی کم داریم؟ لطفا جواب بدید