سعید مدرس:
خیلی کار قشنگیه، همه چی خوبه جز تصویر بیرون پنجره!