مصطفی طالبی:
با سلام....برای پس زمینه پنجره بهتر بود عکسی رو انتخاب می کردی که کنتراست کارت رو بهتر کنه.کاره قشنگی شده.تبریک می گم.