میلاد کمباری:
مرسی ایمان جان از پاسخت به نظراتم. من منظورم این نبود که کمپوزیسیون این صحنه خراب منظورم این بود که میتونه بهتر شه.مثلا فرض کن این قفسه کتاب میرور شه و قسمتی که ارتفاعش بلند تره سمت راست صحنه ات میفته, اینطوری تعادل بر قرار میشه و از لحاظ دیده خطی خطوط در امتداد هم قرار میگیرند و نمیزاره که چشم از صحنه بیرون بره , در حال حاضر احساس میکنم صحنه به سمت چپ تمایل داره .نظر خودت چیه ؟؟ حرفت رو کاملا قبول دارم درمورد فیلم برداری های داریوش خنجی,ولی اون فیلمه و خیلی اوقات همه چیز در یک لحضه میگذره ولی اینجا تک فریم و نگاه افراد حساس تره. منظورم از منطق نورپردازیت این بود که اگر به شکلی نورپردازی میکردی که حس ورود نور و تغذیه روشنایی محیط از نوریه که از دریچه پنجره تابیده میشه. بهتر نبود ؟؟ نظر خودت چیه؟؟