سید مجتبی موسوی:
هیچ وقت اینقد عاشق کارهای گرافیکی بچه ها نشده بودم.ولی این خدای گرافیکه داداش خیلی عالیه من که عاشقش شدم شاید 3 بعدیشو مدل کنم