Anonymous:
صحنه وحشتناکیه( شهری بعد از انفجار اتمی). منظورم که نورپردازی و رنگ های گرم و پرسپکتیو عالیه و این حس رو به آدم میده که صحنه رو باور کنه. اما بنظرم موقعیت سرباز خوب نیست. میشد کمی جلوتر و واضحتر باشه. موفق باشی