مجتبی امیرخانی:
کارت حرف نداره . عالی شده خسته نباشی . موفق و پیروز باشی