محمد حسین عطاران:
ممنون از تمام دوستانی که کامنت گذاشتن.در جواب unknown artist هم باید بگم ذات مدل اینجوریه و اون ابهامی که شما اشاره کردین هم فکر کنم با تصویر سوم همچنین تصاویر بعد از اون کامل برطرف شده باشه.