سعیده:
بسیار عالی شده ممنونم ایده خیلی نابی داره برای اولین باره که همچین چیزی میبینم.