علی مهردادیان:
خیلی خوب شده فقط ای کاش پوزش بهتر بود چون dead pool شخصیت خیلی دلقکی داره بهش نمیاد انقدر باوقار باشه