قاسم ملاحسنی:
خیلی خیلی خوب شده خسته نباشی ولی همینطور که دوست عزیزم Amirhossein Erfan گفت پای راستش کمی مشکل داره انگار پیچ خورده ولی در کل عالی