شهرام دیناروند:
سلام آقای جلالی به نظر من فیگور دست چپ کاراکتر و پای راست کاراکتر به کل کار نمیخوره ، ولی بازم مثل همیشه کار خوبی شده