میلاد سر لکی:
آقای دیبا شما هنر مدل سازی در بازی های کامپیوتری دارید انشالله موفق باشید.