arash:
hame chiz aliye vaghan tabrik migam amma to masaleye tarrahi characteresh potki ke rooye poshtesh gozashti kheili balast va dar zemn kheili ham koochike fek mikonam age ye bast rooye kamarbandesh tarrahi koni va potko oonja bezari jazzab tar beshe