ناصر اسماعیلی:
اولین باری که سایت رو باز کردم این تصویر رو دیدم. بسیار محو زیبایی و قدرت بالای طراحیش شدم و خوشحالم که در ایران چنین استعدادهایی هست، بعد از اون منم شروع کردم!!! تازه فهمیدم مال شماست و ممنونم خانم رضایی.