فاطمه کشفی:
معصومه جان من دقیقا نمیدونم چقدر سرت شلوغه یا کار داری .به نظر من اگه واقعا به پرتره فانتزی علاقه داری خوبه که بیشتر کار کنی .وقتی میتونی اینقدر ظرافت و حسه چهره رو خوب در بیاری فقط نباید چند تا دونه کار ازت ببینیم. بیشتر کار کن (اگر فرصت داری) ما هم بیشتر حال میکنیم.:)