فرهاد نجومی:
به به !! واقعا قدرتتون تو پرتره عالیه حسودیم میشه مرحبا