حسام:
به نظر من هر کسی که داره تو ایران به نوعی کار هنری میکنه بخاطر وضعیت بی ارزش بودن کار هنری در ایران فقط جای تشویق و تشکر داره!اما آقای امید مرادی تو که خودت انتقاد میکنی پس انتظارش رو داشته باش.به نظر من علی آقا درست میگه خیلی بیشتر باید آناتومی کار کنی و بیشتر بشناسی تازه این فقط قسمتی از دستش معلومه و ما داریم این ایرادات رو میبینیم!بالا تنش 20%شبیه کامیک های امریکایی شده و پاهاش مثل کمیک های فرانسوی!!!