امید مرادی:
برهان طیبی : ممنون برهان... Mohammad modarres : مرسی محمد... قبول دارم که میشد از این بهتر کار کرد ، ولی اینم در نظر بگیر که این کار رو کلاً از کانسپت و دیزاین تا آخر 10 روزه ساختم.... Ali : عزیزم یه نگاه به اسم مدل بکن بد نقد کن.. این کار کلاً کمیکه...و این تشدید کردن فرمها کاملاً تو کمیکها میتونی ببیند...کار iron and the maiden که jue mad زده رو برو ببین کمر و باسنش رو .... کف پاهاش هم اصلاً نمیتونم قبول کنم که بزرگه چون تو کمیک که هیچی تو حالت real هم اینطوری خیلی زیاد میشه ببینی.... در کل ممنون که نقد کردی.. ولی بهتر بود تو این زمینه نقد میکردی...