امید مرادی:
amirali: tnx. amir : ممنون امیر جان.... pooya abdoli: مرسی پویا... نه بابا بیشتر کار میکردم تا پارو... :q ..