امید مرادی:
ایول ، خیلی خوبه ، فقط حس میکنم پووزش با بقییه ی جمجمه توازن نداره... سمت چشم و اینا ضریفه ولی پووزش قشنگ گنده و درشته...مثلاً استخوان فککش رو میبینم اصلاً نمیتونم درک کنم که این دندونای قوی و سنگین رو چطوری میخوای رو هم فشار بده یا از هم جدا کنه...،ولی انصافاً بقیه ی چیزای خیلی خوبه... در کل ایول... /m\