محمد حسین عطاران:
نورپردازی و فیگورش خیلی قشنگه یاد نقاشیهای کلاسیک افتادم.