کیوان پیشگاه:
مثل همیشه محشره..انشالا یه روز تو گیم ایرانی ببینیمش!