Soo:
salam ...kareton khili khobo ghashange khososan kamarbandesh vaghan ^.^mahshare^_^..shad bashi