Amirhossein Erfani:
ایده و اجرا هر دو عالی شدند. شاید یک theme داینامیک کار رو برجسته تر می کرد، ولی برای PreDom عالیه، مرسی.