شهاب کشورگیر:
بسیار زیباست ولی قسمت پایانی سمت چپ کهکشان نیمه کاره بنظر میاد