مجتبی ندرلو:
تشکر از همگی . ولی در مورد نظر شما خانم طاهایی این کاراکتر نیست شگه به اسم کار نگاه کنید نوشته شده My fictional Galaxy کهکشان خیالی من. منبع نوریش هم کاملا مشخصه اون پوسته ها هم گاز هستن. تصاویر کهکشان ها رو که نگاه کنید مشخصه. با تشکر از شما