الهه امینی:
اقای سیفی من تازه توی سایت شما عضو شدم واقعا نمی دونم چه جمله ای باید بگم تا علاقه خودمو نسبت به کاراتون ابراز کنم ، فقط اینو می تونم بگم که شما NO 1 هستید تا به حال Render هایی به این تمیزی و زیبایی ندیده بودم امیدوارم یه روزی بتونم مثل شما بشم . . .