علیرضا سیفی:
درود و سپاس دوست گرامی. برای یادگیری تکنیک سه بعدی کلاس های آموزشی و همینطور داده های آموزشی فراوانی بر روی اینترنت هست که می توانید از آنها سود برید. اما اگر مراد شما مدلسازی فضاها و معماری ایرانی به شیوه سه بعدی است مسلما آشنایی پایه با معماری ایرانی یک پیش نیاز است.