علیرضا سیفی:
تشکر فراوان خانم حق پرست از طبع بلند و قریحه ایران نشان شما. لطف دوستان ایران دوستی مثل شما به افرادی چون من انرژی میده. در پناه اِیـران بزرگ پیروز و سربلند باشید. فرید گرامی؛ سپاس از لطف و توجه شما. یک نسخه آموزشی در این زمینه نوشتم که می تونید مراجعه بفرمایید. @مهدی و حامد عزیز. سپاس فراوان از لطف شما دوستان. سرزنده و سلامت باشید.