علیرضا سیفی:
خواهش می کنم امیر علی عزیز؛ ممنون از لطفت. من همیشه از Vray استفاده می کنم بخاطر اون فرمت و افکت نگاتیوی که داره و برای کارای معماری و علی الخصوص معماری ایرانی شدیدا واجبه و الا اون حس لازم منتقل نمیشه. شنیدم Mental Ray جدیدا نزدیک شده به این سیستم ولی از کم و کیفش خبر ندارم.