میلاد کمباری:
خیلی دوستش دارم کاره خیلی خوبی شده.خسته نباشی علی جان