محمد:
بنده بعنوان یکی از نواده های کریم ازت تشکر میکنم خیلی خوشگل شده! راستش منم یه کم خیلی کم با لوسترتون مشکلاتی دارم البته شاید اصلش هم همینجوریه آخه من تاحالا خلوت بابا کریم نرفتم ولی این لوسترایی که براش گذاشتن خیلی سر تا پا قرمزه یعنی اینو بابای ما گذاشته؟! با محیط نمیخونه همچین