سروش امانی:
آریا جان احسنت داداشم ،کارات فوق العادست ، سروشم برادر (زنجفیل) وقت کردی کارای منم ببین ، دوست دارم نظرتو بدونم