ali:
uvهات قشنگ setشده وtexture خیلی عالیه.فرم بدنشم خوب کار شده.mer30