amirali barikani:
جناب کیمیایی کارای شما رو بشدت دوست دارم و به نظرم شما یکی از بهترین ها هستید با آرزوی موفقیت های آتی.