برهان طيبی:
خيييلی عالی شده هومن جان... از روز اول ميدونستم كار خفنی ميشه... ولی كاشكی بكگراند كار (كوهها رو) نميساختيد چون هم زحمتش بيشتر شده و هم طبيعی در نيومده... ميشد با يه بكگراند ، بهتر نشون داد پشتشو...