حمید:
سلام هومن جان . کارت خیلی عالی شده و منم در جریان ساخت کارت بودم و میدونم که وقتت خیلی کم بود . با این حال خوب شده. اگه یکم بیشتر رو نورپردازی و فیگور و زاویه دوربینت کار میکردی بهتر میشد