نجمه طاهایی:
هومن جان در کل کارت خیلی خوب شده .از اولش pipeline درستی داشتی.تبریک میگم بهت.باعث افتخار تیم هستی.موفق باشی.:)