علی جلالی:
هومن از کارای خوب تیممون رو کار کردی. ایول. خیلی خوشگله. موفق باشی.