آریو صفارزادگان:
هومن جان دمت گرم می دونم وقت کمی برای اجرای کار داشتی اما چند تا مطلب.. 1. کانسپتت خیلی عالیه 2. اجرات حرفه ایه 3. یک مقدار ضعف در ارائه ی کارکترت داری و فکر کنم اگه پز بهتری می زدی همه چیزت تکمیل می شد 4. به دلیل اینکه در اجرای کار با بچه های سایت در ارتباط نبودی یه سری چیزارو جا گذاشتی ( مثل مشکلی که در پاهاش احساس میشه. هم در طرح ساق بندت و هم در خود حجم پا) 5. دمت گرم