علی جلالی:
خیلی قشنگ شده مرتضی جان. ایده و اجرا هردو جالبن. موفق باشی.