ابراهیم:
سلام کار خوبی شده همیشه گفتم ایده مهمتر از طراحیه الانم میگم . یه سئوال برای محیط از hdri استفاده کردی؟ ویه نظر اینکه اگر تکسچر لباس ریزتر بود بهتر نبود البته الانشم خیلی خوبه موفق باشی.