Elena:
man in karetuno kheili dust daram,vaghean delam mikhast mishod beram unja! az un mojoodi ham ke khalgh kardin kheili khosham umad.tabrik migam