Najmeh Tahaei:
khaili kar khoobi shode az hame llahaz.vaghean khaste nabashi va khoda ghovat.