علی جلالی:
چه کار خوبی شده. کلا سبک کارهاتو دوست دارم. موفق باشی