عادل:
خیلی خیلی حس داره. عالی شده، آدمو میبره توی سکوت، اتفاقی که همه ازش بی خبر هست، حرکت ساختمونا انگار گذر زمان رو نشون میده و ...